Masser af sne og sporet står skarpt. Passagen af Åsedamsvej krævede en del gravearbejde p.gr.a. fygning og snerydning med flere meter høje kanter langs vejen. God fornøjelse.