18.12.22: Den brede snesamler giver mere sne til at opbygge sporene – og gode traceer til at vandre langs sporet: