Med tøvejret den næste tid er det næppe muligt at finde brugelige spor i skoven.