Sporsætterne flyttes på plads til en passende afstand mellem sporene. Og så er det ud i løjpen. Med det store antal gæster i week-end’en forsøgte vi at køre spor op med dobbeltsporlæggeren i Hareløkkerne og i Blå løjpe. Dette letter selvfølgelig sporpassage og vi har fået mange positive tilbagemeldinger om fine spor. Ulempen ved dobbeltspor er, at de vil blive ødelagt, hvis der kommer f.eks. en traktor med ærinde i skoven. Derved ødelægges begge spor. Derfor lægges sporet normal på midten af skovvejen, hvorved det ikke ville blive ødelagt ved anden trafik. Dertil er sporlæggerne så stor og bred, at den ikke kan komme rundt i hele løjpenettet, og det er vanskeligt at krydse asfaltvejene med den. Derfor er vi blevet med den i det blå område.